ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Arendshorst buitenactiviteiten

Art. 1 Groepsgrootte

1.1 De minimale groepsgrootte verschilt per arrangement. Kleinere groepen zijn in overleg meestal mogelijk met toeslag.

Art. 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de bevestiging. Degene die namens of ten behoeve van een groep een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Art. 3 Betaling

3.1 Betaling
De betaling van de reservering dient de geschieden bij het bedrijf waar de reservering geboekt is. Dit kan door middel van overmaken van het verschuldigde bedrag, hiervoor dient contact opgenomen te worden met het bedrijf waar de reservering geboekt is. Ook kan op de dag de reservering VOOR aanvang van de activiteiten contant of per pin het volledige bedrag voldaan worden. Consumpties zijn NIET inbegrepen in de arrangementen prijs, tenzij expliciet benoemd.

Art. 4 Reissom

4.1 Indien een gast te laat komt, kan dit consequenties hebben. Onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.

4.2 In de reissom zijn niet inbegrepen:
a. vervoer per touringcar; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering
c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties, activiteiten en gebruikte materialen.

4.3 De onder 4.2c genoemde kosten worden door de klant op de zelfde dag verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en bevestigd.

4.4 Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.

4.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma.

Art.5 Wijziging door de deelnemers

5.1 Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgt indien en voor zover mogelijk is.

Art.6 Annuleringen

6.1 Indien de reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij ander is overeengekomen.
a. bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen wordt € 50,- berekend.
b. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoelt tijdstip; 15% van de reissom met minimum van € 75,- per groep
c. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoelt tijdstip; 35% van de reissom
d. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoelt tijdstip; 60% van de reissom
e. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoelt tijdstip; 85% van de reissom
f. Bij annulering 3 dagen of minder voor bedoelt tijdstip; 100% van de reissom

6.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.

6.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen voor vertrek, waarna de bekende groepsgrote geld. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van vermindering en vermeerdering van het aantal deelnemers dient schriftelijk per fax of per e-mail doorgegeven worden aan het bedrijf waar de reservering geboekt is.

Art. 7 Niet doorgaan programma/ wijziging door het bedrijf waar geboekt is.

7.1 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van het bedrijf waar geboekt is zijn gelegen, door het bedrijf waar geboekt is wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht het bedrijf waar geboekt is zich tot onmiddellijke kennisgeving van de klant.

7.2 Bij niet doorgaan door het bedrijf waar geboekt is verplicht het bedrijf tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds ( geheel of gedeeltelijke ) betalingen.

Art. 8 Weer

8.1 Slecht weer Is mooi weer!, Wij zijn een bedrijf met buitenactiviteiten. Draag gepaste kleding en schoeisel als de voorspelling regen geeft.
Bij regen gaan alle activiteiten gewoon door. Wat valt onder slecht weer waardoor activiteiten niet meer door kunnen gaan: storm, hagel en onweer* (*binnen een straal van 25km).
Bij windkracht 6+ is varen niet meer mogelijk, spierkracht bewogen vaartuigen varen niet meer uit bij windkracht 5+.

Art. 9 Algemeen voorbehoud

9.1 Het bedrijf waar geboekt is behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende programmaonderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

9.2 Op de huurvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.